Mēs pārtiekam viens no otra

Juris Kulakovs, Viktors Kalniņš, Pērkons

Mēs pārtiekam viens no otra,
nevis no pārtikas precēm,
un gaisma no tavām acīm
nāk lielāka nekā no svecēm.

Viss pasaules lepnums ir tevī,
kad tu profilā stāvi,
un tumsa no taviem vārdiem
tuvina nāvi.

Bet dvēseles smaržo kā,
naktij sadegot, naktsvijoles,
ja mēs pieskarsimies viens otram,
mūžība pār mums nolīs.

Mēs aizdzīvosim aiz ilgi, aiz tālu,
aiz burtiem, kas aizplīv secen,
mēs pārtiekam viens no otra,
nevis no pārtikas precēm.