Mēness starus stīgo

Emīls Dārziņš, Aspazija, koris Juventus

Mēness starus stīgo
Mēness starus stīgo
Dzelmē dzidrajā.
It kā balsis mani
Turpu aicina.

Nāc man līdzi, dodies
Plašā tālumā,
Ļaujies sevi aizvest
Nāru laiviņā.

Buras tīra zelta,
Irklis sudrabvīts,
Zvaigznes ceļu rāda,
Vada auseklīt’s.

Nāc man līdz, es zinu
Malu laimīgu,
Tur, kur mēness sastop
Saules meitiņu.

Tur, kur stars ar staru
Liesmās vienojas,
Tur, kur gars ar garu -
Jūtās satiekas.

Zemes ilgošanās
Tur kā migla klīst,
Mūžam nebeidzama
Gaismas straume līst.