Mēness jēma Saules meitu

Tautas dziesma

Mēness jēma Saules meitu,Pērkons jāja panākšos`i;
Nojādamis,atjādamis sasper zelta ozoliņ`.
Sērdienīte gauži rauda,zelta zarus lasīdama,
Salasīj`se zelta zarus,nopin zelta vainadziņ!
   Visi kungi brīnījāsi;''Kur tu tādu kaldināji?"
   Rīgā pirku,naudu devu,Vāczemē kaldināj`
   Visi kungi brīnījāsi:"Kā tu tiki Vāczemē?''
   Aizsajūdzu Saules zirgus zaļa vara kamanās.