Meitas gūle ābolāje

Tautas dziesma

Meitas gūle ābolā--je,ābolā-je,
Puiš ābola maliņā.
Puiš uz pašu rīta pusi,pie maitāmi lavījās.
Meitas āva balti kājas,balti kājas,-
Iet uz muižu sūdzēties.
Puiši āva melni vīzes,melni vīzes,-
Iet uz muižu klanīties.
Meitām sprieda rožu dārzu,rožu dārzu,
Ar visāme rozītēm.
Puišiem bērza žagariņus,žagariņus,
Ar visiem pumpuriem.