Mazu brīdi pirms

J.Lūsēns, V.Plūdonis, K.Zagorska, I.Pētersons

Mazu brīdi, mazu brīdi pirms,
mazu brīdi pirms gaismiņas,
kad putni vēl nav modušies 
un kokos dus vēl vēsmiņas,
kad zemi apstaigā pats Dievs, 2x
mazu brīdi pirms.

Mazu brīdi, mazu brīdi pirms,
mazu brīdi pirms gaismiņas,
viņš iet pa ļaužu būdiņām,
kur bads un bēdas mitinās,
kur gala nava ciešanām, 2x
mazu brīdi pirms.

Mazu brīdi, mazu brīdi pirms,
mazu brīdi pirms gaismiņas,
viņš vieglu roku lietin māj
un nožāvē tās asaras,
kas bālus, karstus vaigus klāj,
mazu brīdi pirms.

Mazu brīdi, mazu brīdi pirms,
mazu brīdi pirms gaismiņas,
kad pasaulei tik viegli kļūst,
pats Dieva miers pār zemi dus.

Mazu brīdi, mazu brīdi,
mazu brīdi pirms gaismiņas.