Man tevis trūkst

Saldās sejas

Mums nav nekā par daudz,
Bet nekas nav lieks,nekas lieks
Un tās nav asaras,
Mums pa vaigiem rit kūstošs sniegs

Mēs kā divas planētas,
kuras neatklās,
Dzirdi Mās,
Klausies,Mās

Visas upes plūst,
Prom uz jūru un neapstāj,
Reiz visas sirdis lūst,
Bet kāpēc un kā neatklāj

Ceļš pie Tevis ir tik tāls,
Saule rietot bāl, 
Dzirdi brāl,
Klausies,Brāl,Smejies,Brāl!

Divas dienas tevi mājās nav,
Man tik ļoti tevis trūkst,
Rīts no ilgām sarecējis jau,
Krūzē piens uz galda rūgst,
Man Tevis trūkst, 

Mums nav nekā par daudz,
Bet nekas nav lieks,nekas lieks
Un tās nav asaras,
Mums pa vaigiem rit kūstošs sniegs

Ceļš līdz kalnam ir tik tāls,
saule rietot bāl,
Dzirdi Brāl,
Dzirdi Mās,

Kā tas sāp...

Divas dienas tevi mājās nav,
Man tik ļoti tevis trūkst,
Rīts no ilgām sarecējis jau,
Krūzē piens uz galda rūgst, 


Divas dienas tevi mājās nav,
Man tik ļoti tevis trūkst,
Rīts no ilgām sarecējis jau,
Krūzē piens uz galda rūgst, 
Man Tevis trūkst...