Māli

Oghre, Oghre, Oghre

Logos un durvīs cilvēkiem līdzīgi traipi
Putekļu vērpetes pulcējas mierīgā protestā
Dzinēju koris aug skaļumā
Gatavībā pamest visu

Cauri lapām mirušie spraucas
Pieprasa elpot, pieprasa kalpot
Jaunā ķermenī atdzimt un rakstīt
Klintis šķelt un paģiras lāpīt

Pūt dvašu mālā, līdz tas sāk dziedāt
Piepildīsim šīs drupas ar melodijām
Straumē tiks aizskalots viss
No liesmām līdz atspulgiem
Pūt dvašu mālā, līdz tas sāk dziedāt

Dziesmu svētku asaras satiekas Baltijas jūrā
Ziedu vainagos sapinas šķirotie atkritumi