Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
Lūgšana
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
Kungs, kas zāles čukstus dzirdi, kas pat smilgai neliec 
ciest,
Vārdi ir, kas latvju sirdīs deg un kvēl un nenodziest.
	Vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar pirmo dienu skan,
	Jo tu licis reiz šai zemē maniem brāļiem dzimt un man.
Kungs, mēs ticam, ka tu gribi un ka tas tavs svētais 
prāts,
Lai arvien šī tauta dzīvo un šīs zemes ražu vāc.
	Lai pār lejām šīm un kalniem tikai latvju mēle skan,
	To man klusi čukst šī zeme, to ik akmens saka man.
Tu tak negribi, lai važās atkal reiz mūs svešnieks kaļ.
Lai mēs, redzējuši sauli, krītam naktī atpakaļ !
	Tu tak negribi, lai atkal latvju tauta ceļos krīt
	Un lai mūs, kas šodien brīvi, atkal važās saslēdz rīt.
Tu tak negribi, lai mēlē svešā tevi lūdzam mēs.
Tu, kas devis mums šo zemi, tu, kas esi mūsu tēvs !
	Vai nav skaistas mūsu dziesmas? Nē, tās nedzied vārga 
sirds !
	Tāpēc mūžam tavai saulei latvju bērni jāapmirdz . . .
Tāpēc sargi mūs tais dienās, tornī sargs kad trauksmi 
sauc,
Tad, kad, nāves izkapts nopļauts, drauga rokās saļimst 
draugs -
	Tad, kad svina bišu spieti plosīs latviešus un dzels,
	Tad, kad baltu krustu birzis neredzamas rokas cels !
Tad par vēlu būs mūs vienot, ja mūs šodien plosīs naids.
Baigs, ak Kungs, tad pāri zemei skanēs latvju tautas 
vaids.
	Ak, vai tiešām tikai jūgā brālis brāli pazīt spēs,
	Un vai tikai kalpu gaitām mūžam izredzēti mēs ?
Vai šī brīvība tik sapnis mūsu tautas gaitā būs,
Un pēc gadiem sveši kungi klaušu gaitās izdzīs mūs ?
	Nē, tik grūti ir tam ticēt ! Nē, šī doma sirdī sāp . . 
.
	Tāpēc lūdzam šajā dienā: Kungs, no sava troņa kāp !
Nāc un pārstaigā šo zemi, kamēr tā vēl sauli jauž,
Nāc un sakausē mūs klintī, lai neviens mūs nesalauž.
	Nāc un svētī mūs un vieno un mums darba spēku dod,
	Lai reiz liktenīgā stundā negaida mūs briesmīgs sods.
Šodien, Kungs, mēs tevi lūdzam: neļauj latvjiem mirt un 
zust,
Liec mums vienmēr tavu sauli brīviem pāri galvām just -
	Līdz tiem laikiem, kuŗus šodien nezin vēl no mums 
neviens,
	Mūžam brīvs lai latvju ērglis, savus spārnus sizdams, 
skrien !
Lai pret nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs,
Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību, 
tēvs !
Dziesmu pievienoja: Jānis V. Sieriņš
Izpildītajs:
Ieva Akurātere
Mūzikas autors:
Ieva Akurātere (?)
Vārdu autors:
Leonīds Breikšs
Dziesmas kuras izpilda Ieva Akurātere:
Nosaukums Izpildītājs Mūzikas autors Vārdu autors
Lūgšana Ieva Akurātere Ieva Akurātere (?) Leonīds Breikšs
Kalpa zēns Ieva Akurātere
Latviešu tautai Ieva Akurātere
Manai tautai (ar akordiem) Ieva Akurātere B. Ritmane A. Ritmanis
Skumjš stāsts Ieva Akurātere
Ceļojums Ieva Akurātere Ieva Akurātere Ieva Akurātere

Sarakstā ir 18 dziesmas, lapa 1 no 3. Nākamā >>>  

Dziesmas kuru vārdu autors ir Leonīds Breikšs:
Nosaukums Izpildītājs Mūzikas autors Vārdu autors
Vakarjunda Jānis Norvilis Leonids Breikšs
Lūgšana Ieva Akurātere Ieva Akurātere (?) Leonīds Breikšs
Ne tikai ilgās tvīkt Leonīds Breikšs
Lūgšana Ieva Akurātere Leonīds Breikšs

Sarakstā ir 4 dziesmas, lapa 1 no 1.  

2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.