Laternu stundā

Raimonds Pauls, Jānis Peters

Laternu stundā,
Kad matroži un ielas jau kvēlo,
Ej, kvēlo, neizkvēlo
Ej, kvēlo, neizkvēlo!
Laternu stundā,
Kad meitenes un klauni sāk tēlot,
Ej spēlē ielu spēlē,
Ej spēlē, nepaspēlē.

Spēlē, spēlē, ko tu spēlē,
Ko tu spēlē man!
Es tev esmu šajā spēlē
Gaisma laternā.
Atnāc, kuģa zvaniem zvanot,
Aizej, kuģa zvaniem zvanot,
Aizej, kuģa zvaniem zvanot,
Dvēselē kā laternā.

Laternu stundā
Krīt dvēseles, krīt tieši man rokās,
Krīt man kā zvaigzne rokās,
Krīt man kā zvaigzne rokās.
Laternu stundā
Ai dvēsele, ai atkal sāk spēlēt
To seno spēli spēlēt,
To seno spēli spēlēt

Spēlē, spēlē, ko tu spēlē…