LABVAKAR

(A. LIHTENBERGS)?

LABVAKAR

Labvakar, lūk cik ātri vakars pienāk,
Labvakar, cik ātri satumst dienas acis gaišās.
Labvakar, un sirdī klusi krēslas stunda ienāk, 
Un baltas sniega pārslas krīt.

Kaut gadi paietu un dienas krēslot sāktu,
Vēl ātrāk nekā šodien, ātrāk nekā vakar,
Es neskumtu, ja tu man pretī nāktu
Un klusi pasmaidot sacītu – labvakar.

Labvakar, krīt man sirdī silti stari,
Labvakar, cik ātri mainās rīts un novakars.
Labvakar, tu manas dzīves dienas gaišas dari –
Tu manas rīta saules stars

Labvakar, labvakar,
Tu manas rīta saules stars.