Kur tu biji, bāleliņi

Selga Mence, Agris Pilsums, koris

Kur tu biji, bāleliņi, 
Kad es tevi neredzēju?

Tad es laikam rudzus sēju,
Kad tu mani neredzēji.

kur tu biji, bāleliņi,
Kad es tevi neredzēju?

Tad es laikam rudzus sēju,
Kad tu mani neredzēji.

Kur tu biji, bāleliņi,
Kad es balti kājas āvu?

Tad es laikam sienu pļāvu, 
Kad tu balti kājas āvi.

kur tu biji, bāleliņi,
Kad es gauži noraudāju?

Tad es krogā diži dzēru,
Tavas skumjas neredzēju.

Kur tu biji, bāleliņi, 
Kad es tevi neredzēju?