Kur tu aizsteidzies vasara mana

Aigariņš

Kur tu aizsteidzies vasara mana 
Ziedu skurbums, kad pļavā vēl tvīkst
Es te nāku, tad zini par vēlu (2x)
Tomēr vaicāju puķei vai drīkst.
Piedz.
Vai es drīkstu  vēl   tauriņu aiztraukt
Aizdzīt biti,  kas nepieder man,
Padzīt, kāpēc un nedzirdēt kādēļ   (x 2)
Kas kā izkapts pret galodu skan.

Steidzies, steidzies man vasara saka
Noplūc puķi ko noplūkt vēl var
Vai tu neredzi mākoņus baltus(2x)
Bieži straume ar atspulgiem skan. 
PIEDZ.
Lai nu paliek , lai apstājas mirklis 
 Tajā pļavā kur atmiņas iet
Cauri lapkritim puteņiem ilgiem(2x)
Viena puķe caur sniegu vēl zied.

PIEDZ.
Vai es drīkstu kaut kur vēl aiztraukt. 
Aizdzīt biti, kas nepieder man,
Padzīt kāpēc un nedzirdēt kādēļ,    
Kas kā izkapts pret galodu skan.