"Krīt visbaltākie sniegi."

Adrians Kukuvass, J.Jevtušenko / atdz. Jānis Peters, Adrians Kukuvass

Kā pa dzīparu slīdot,
Krīt visbaltākais sniegs.
Dzīvot mūžīgus rītus,
Bet tas jau būs liegts.

Ļaužu dvēseles tiekas,
Mūža miegā kad mieg,
Un uz zemes kā sniegi
Uz debesīm snieg.

   Piedziedājums.
 Krīt visbaltākie sniegi,
 Reiz es aizmigšu tā,
 Gulēt mūžīgo miegu -
 Bez atmošanās !

Kāpēc brīnumu gaidīt?
Šeit vairs nenākšu tad !
Ne vairs raudāt, ne smaidīt -
It nekad, it nekad !

Kāpēc brīnumu gaidīt ?
Šeit vairs nenākšu tad !
Ne vairs raudāt, ne smaidīt -
It nekad, it nekad.

  Piedziedājums - 2x
 Krīt visbaltākie sniegi.
 Reiz es aizmigšu tā.
 Gulēt mūžīgo miegu
 Bez atmošanās !