Ķiršu Lietus

Zigmars Liepiņš, Alfrēds Krūklis, Nora Bumbiere

Kaut kur tālu, tāl...
Vēl ķiršu lietus līst
Tas nevar būt, nevar būt nekad, nekad
Kaut kur tālu tāl...
Vēl kāda dziesma klīst
Tas nevar būt, nevar būt nekad...

Pār ievu baltajām kupenām
Smeldz kāda sāpe par vasarām tām
Smeldz kāda sāpe par vasarām tām
Tā kā sapnis... 
Tā kā atbalss...

Kaut kur tālu, tāl...
Vēl ķiršu lietus līst
Tas nevar būt, nevar būt nekad, nekad
Kaut kur tālu tāl...
Vēl kāda dziesma klīst
Tas nevar būt, nevar būt nekad...