Kad saule aiziet

Raimonds Pauls, Viktors Lapčenoks

Kad saule no mums novērsās,
Palēnām izbaloju.
Mēs viens pie otra tvērāmies
Un putni aizlidoja
Mēs palikām, mēs palikām
Ar tevi divatā,
Tu mīļotā, tu mīļotā,
Tu mana vienīgā.

Pa baltai cirtai ievīsies
Jau tavos matos lūku,
No putniem aizlidojušiem 
Pa kādai baltai pūkai.
Jau arī manos matos sniegs
Un nekūst it nemaz,
Bet man kā agrāk citas nav
Par tevi labākas.

Gan putni atpakaļ būs drīz
Ar pavasara krāsām,
Bet mūsu matos krāsas šīs
Nekad vairs neielāsos.
Un saulei uzsmaidīsim mēs
Ar skumjām neslēptām,
Tu, mīļotā, tu mīļotā,
Tu mana vienīgā.