Kad mīla nāk

Niks Matvejevs, Marats Samauskis, Marija Naumova

 1. 
Es nevēlos nekā 
Es vēlos tik lai dažreiz mani lielās dzīves vētras pasargā 
Un vairāk it nekā 

Bet dažreiz vēlos es 
Lai saules staru pielietas ir visas ābeles tev tuvumā 
Kad klausos klusumā 

Piedz.: 
Ja mīla nāk, tad neizbēgt 
Lai kā tu ej, lai kā tu skrej 
Lai kā no viņas aizbēgt vēlētos 

Kur mīla nāk, tur mīla sāk 
Sāk tavu sirdi sāpināt 
Un dvēselē mirdz mīlas asaras 

2. 
Es vēlos projām iet 
Es vēlos visu pamest un no tevis tālāk projām viena iet 
Jo negribas nekā 

Bet dažreiz atkal nē 
Tad tevi gaidu es lai sajūtu ka dzīves bālā plūdumā 
Kāds mani tālāk nes 

Piedz. 

Viss, ko no sevis dodu 
Dubultā man tiek atdots 
Viss, ko no tevis prasu 
Arī no manis tiek prasīts 

Kur gan mieru lai rodu 
Trauksmainā nemiera ēnā 
Tev(im) sevi es dodu 
Tā lēnām, tā lenam... 

Viss, ko no tevis gaidu 
Atļauj man sagaidīt 
Viss, ko no tevis lūdzu 
Mazlietiņ pagaidīt 

Kā lai mīlu es slēpju 
No nemīlas saltajām salnām 
Kad sevī tevi es vērpju 
Ta lenam, ta lenam, ta lenam... 

3. 
Vairs nesaprotu es 
Uz kuru debess pusi abus mūsu mīla projām strauji nes 
Bet nekur neaiznes 

Tas paliks tik starp mums 
Tepat starp mums ar tevi tā kā lielais neizprastais jautājums 
Un milzīgs pārpratums 

Piedz.