Kad migla

Im. Kalniņš, A. Jirgens, Autobuss debesīs

Kad migla tā kā dūmi
Zemei acīs krīt,
Es eju krēslas staros
Tevi sagaidīt.

Vēl viena rasas lāse
Manā sirdī mīt,
Čukst vējā smilgu skaras:
Tevis nebūs rīt.

Pār kluso zemi šonakt
Miers kā dūmi krīt,
Man jāiet rasas lāsē
Tevi ierakstīt.