Kā čaklas bites dienas skrien

Arnis Simsons (simis), Baiba CĪRULE, Arnis Simsons (simis)

Kā čaklas bites dienas skrien 
- v. Baiba Cīrule - mūzika Arnis Simsons (simis)

Kā  čaklas  bites  dienas  skrien,
Un  es  tām  līdz  arvien ,  arvien.
Tāds  varens  kamols  darbu  spiets,
To  pieveikt  spēka   nepietiek.

Tik  skatos  –  re   kur  izšķīlies
Vēl  darbiņš  viens  kā   palaidnieks.
Tas   staro  ,   acis    zibina   –
Tu   veiklāk   strādā   ,   meitene.

Es  sevī   klusi    bubinu   –
Tik   daudz   gan   strādāt   negribu.
Lai  nāk  tik   mīļā    svētdiena,
Tad    kāpšu    mājas    čībiņās.

Un   slinkumu   es    lāpīšu ,
Pa   vīlītei    vien    sašūšu .
Un   dikti  ,  dikti    priecāšos ,
Kad   slinkums   savu   buču   dos .

Tā   lēni  ,  laiski    slinkojot  ,
Man   domas   lido    dancojot  –
Tur   tālu  ,  augstu    mākoņos  ,
Sirds   paceļas  ,  lai    atpūstos  .