KALĒJS KALA DEBESīS

SKYFORGER, SKYFORGER, SKYFORGER

Kalējs kala debesīs ,
Dzirkstis bira jūrmalā ;
Eita , brāļi , salasīt ,
Izkalsim sev zobentiņus !

Izkalsim sev zobentiņus
Deviņiemi tēraudiem ;
Iesim tad uz jodu zemi ,
Jodu dēlus kapādami !

Pērkons brauca par debesi ,
Bargus vārdus runādams ;
Bargus vārdus runādams ,
Dzelžu rīksti ciladams .

Pērkon , esi nikns uz mūsu naidniekiem !

Sveši kungi , karavīri
Mīda manu tēvu zemi ;
Nāks vasara , nāks Pērkonis ,
Saspers jūs gabalos !

Pērkon , esi nikns uz mūsu naidniekiem !

Cērtat , brāļi , zobentiņus
Krusteniski ozolā .
Krustiem zari , krustiem saknes ,
Krustiem karu izdrasēt .


KAM PŪŠAT KARA TAURES
Kam pūšat kara taures ,
Mani balti bālēliņi ? 
Neba nāca svešas tautas
Novadiņu izdīžāt .

Naigi , naigi , aši , aši
Kopā , brāļi , pulciņā !
Minat savus zobentiņus ,
Sedlojieti kumeliņus !

Pulkiem jāja svešas tautas ,
Sāv ar naidu pavārtē ;
Dod , Dieviņi , lielu vari
Zobentiņu izcilāt .

Labāk mani karā kāva ,
Nakā suni sētmalē :
Māsiņai liela slava - 
Karā kauts bāleliņš .