Jubilārs

Aigariņš

Tava dzimšanas diena
šai rītā
Tevi satikt es gribu
mans draugs
Būšu priecīgs
ja apsveikšu tevi
Tāpēc ceļs tik pie tevis
viens trauc
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Tev jo mīļi
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Mīļi tev
Sežos autiņā
braucu jo ātri
līdzi dāvanas
ziedi un trauks
neilgs brīdis
jau klāt tavi vārti
veru durvis
kur viesu ir daudz
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Tev jo mīļi
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Mīļi tev
eju iekšā
lai apsveiktu tevi
Sveiks lai dzīvo
nu uzsaucu es!
sniedzu ziedus
un dāvanu arī
lai tad prieku
šis mazumiņš nes
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Tev jo mīļi
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Mīļi tev
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Tev jo mīļi
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Mīļi tev 
Visi viesi tad sežas
pie galda
iedzer ieēd
un līksmojas ar
Tikai vēlak
kad godi jau beidzas
katrs dodas nu
mājas kā var
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Tev jo mīļi
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Mīļi tev
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Tev jo mīļi
Laimi prieku jubilār
ilgu mūžu nodzīvot
to es novēlu draugs
Mīļi tev