Jaunais gads

Raimonds Pauls, Leons Briedis, Credo

Ādminis kurpēm ģērē ādas,
Zvejnieks ar lomu mājās nāk,
Katram tā bilde skaidra rādās,
Ja vien dzīvē viņš kaut ko māk.

Skroderis pašuj goda svārkus,
Namdaris mājai spāres liek,
Zārcinieks lustīgs naglo zārkus,
Amatu savu zin ikviens.

Tā lūk griežas dzīves rats, tā lūk griežas dzīves rats,
Klāt ir atkal jaunais gads, jā jaunais gads.
Lai tas būtu laimīgs, lai tas būtu laimīgs,(2x)
Kal sev laimi cilvēk, kal sev laimi cilvēk pats.

Bitenieks bites dravā dūmo,
Kalējs sev laimi kalvē kaļ,
Katram kas darbā ieliek pūli,
Beigās nāk simtkārt atpakaļ.

Mālderis mālē cik tik jaudas,
Bodniekam kā no rokas iet,
Metiet pie mals visas gaudas,
Saspļaujiet saujā un aiziet.