JŪRIŅ PRASA SMALKU TĪKLU

Tautas Dziesma, Tautas Dziesma

 
Jūriņ prasa smalku tīklu,
Laiviņ baltu zēģelīt’.		2x

Uzvelk baltu zēģelīti —
Iet laiviņa mirdzēdam’.		2x

Iet laiviņa mirdzēdama
Simtu jūdžu dieniņā.		2x

Simtu jūdžu dieniņā,
Divi simti naksniņā.		2x

Iet laiviņa mirdzēdama
Līdz Ziemeļa namdurvīm.		2x	

Ziemelim
ir skaistas meitas,
Tās es braucu lūkoties.		2x

Vai tu brauci, vai nebrauci,
Tu jau manis nedabūs’!		2x

Labāk tēva dubļus bridu, 
Ne tautieša laipu gāj’.		2x

Tēva dubļi sidraboti,  
Tautu laipa asarot’.		2x

Nu, ar Dievu, Ziemeļmeita,
Tu vairs manis neredzēs’.	2x

Nu, es braukšu jūriņā(i),
Gar tiem jūras krastiņiem.	2x
   
Gar tiem jūras krastiņiem,
Pa tiem jūras vilnīšiem.	2x

Nu, es braukšu jūriņā(i),
Ar Ziemeli cīnīties.		2x		

Ziemeļam
ir baltas putas,
Man jo balta zēģelīt'.		2x

Jūriņ' prasa smalku tīklu,
Laiviņ' baltu zēģelīt’.		2x