Iet meitene

V. Vētra, V. Vētra, Varis Vētra

Iet meitene ar sauli rotaļās,
Tai acīs rīta ziedu rasa lās.
Es zinu - labi nav, kāds mani rās...
Es ilgojos pēc smaržas tās.

Es tevi atcerēšos ilgi vēl, kad rasa lās
No ziediem, pērkoniem un miglas tās...
Ar tevi saule rotaļāsies katrā rītausmā -
Vienmēr es klusi ilgojos pēc tā...
Vienmēr es klusi ilgojos pēc tā.

Tu atkal raudi, tev ir žēl, ka saule jūrā grimst.
Tik neskumsti, viņš atnāks vēl -
Ar tevi saule rotaļāsies atkal rītausmā
Un mēness tevi mierinās un skūpstīs vēl.

Es tevi atcerēšos - mēness rīta klusumā
Uz gurniem rasa dejo mulsumā.
Tu esi meitene, kam dievi matos puķes sies.
Kā ezerā tu rasā peldējies,
Kā rasā peldējies tu ezerā -
Vienmēr es klusi ilgošos pēc tā.

Iet meitene ar sauli rotaļās,
Tai acīs rīta ziedu rasa lās.
Es zinu - labi nav, kāds mani rās...
Es ilgojos pēc smaržas tās.