Gļēvais Lauva

Valts Pūce, Pēteris Brūveris, Niks Matvejevs

Ne kripatas 
No īstas lauvas drosmes
Nav manī draugi
Vairāk palicis

Es baidos pat no 
Īsas rīta rosmes
Un vakaros man liekas
Briesmīgs viss

No katra troksnīša 
Man nodreb aste
Sirds bailēs saraujas
Kad slēģi čīkst

Ar bailēm pilna 
Mana pasta kaste
Nevienam neesmu tāds
Vajadzīgs

Ko darīt man?
Un kā man tālāk dzīvot?
Vai zaķī pārvērsties
Un cilpas mest?

No bailēm 
Visi locekļi man stīvi
Cik grūti gļēvulības
Nastu nest

Kaut izskatā 
Es liels un neuzvarams
Kaut vārds man 
Senču dižās slavas vīts

Es tiešām nezinu 
Kas tālāk darāms
Varbūt jūs draugi ņemsiet 
Mani līdz?!   

Kaut izskatā 
Es liels un neuzvarams
Kaut vārds man 
Senču dižās slavas vīts

Es tiešām nezinu 
Kas tālāk darāms
Varbūt jūs draugi ņemsiet 
Mani līdz?!