Es karāi aiziedams 2

-, -

Es karāi aiziedams,
Atstāj māsu šupulī.

No kariņa pārnākdams,
Atrod lielu rakstītāj'!

Pavaicāju māmiņai,
Kas tā tāda rakstītāj'?

Tā, dēliņi, tav' māsiņ',
Ko atstāji šūpulī.

Rakstītāja, man' māsiņ',
Norakst kara karodziņ'.

Raksti zilu vai sarkan',
Mūžam tevis neredzēš.