Es karā (i) aiziedams

 
Es karā(i) aiziedams,  2x
Atstāj māsu šūpulī.   2x

No kariņa pārnākdams,  2x
Atrod lielu rakstītāj'! 2x

Pavaicāju māmiņai,   2x
Kas tā tāda rakstītāj'? 2x

Tā,dēliņ(i),tav' māsiņ',2x
Ko atstāji šūpulī.   2x 

Rakstītāja,man' māsiņ', 2x
Norakst’ kara karodziņ'.2x

Raksti zalu vai sarkan’,2x
Laimīgs tevi ierauzīt. 2x

Rakstītāja, man' māsiņ', 2x
Norakst’ kara karodziņ'.2x

Raksti zaļu vai sarkan’,2x
Mūžam manis neredzēs.  2x