Ej, stāsti kalnos, lejās

Ej, stāsti kalnos, lejās,
Mežos un gravās skaņi sauc!
Ej, stāsti kalnos, lejās,
Ir glābējs dzimis mums!

Es Dievu meklēt gāju,
Bij` vakars agris rīts;
Es ceļa nezināju,
Bet Jēzus nāca līdz.

Ka pasaulē viņš nācis,
Kad Dievs to sūtīja,
Un visus pestīt sācis - 
Tas vienmēr jāvēsta!

Reiz gani lielās bailēs,
Šo vēsti saņēma, 
Ka Dievs mīl visus ļaudis,
Tur enģ`ļi dziedāja.

Tik lielā pazemībā,
Viņš toreiz piedzima,
Ka augam mīlestībā - 
Tā Viņa mācība!