Dziesmu liku pavardā.

Inga Ruka

Aiztrauc tālu sniega putni
Aizbrien ziema kažokā.
Sīki sniega pulkstenīši
Savu dziesmu zvanīt sāk.

   Kuru gaišu uguntiņu 
   Dziesmu lieku pavardā.
   Lai ikviena nosalusi 
   Dvēselīte sasildās.

Pārskries pali, saplauks lapas
Zaļos asni tīrumā
Vērsies ziedi, smaržos zāles
Pašā Līgo vakarā.

   Kuršu Jāņu uguntiņu
   Dziesmu likšu pavardā.
   Svētīdama vasariņa
   Lai ikvienu pasargā.

Vītīs ziedi, aizies dienas,
Rudens salnu sūtīt sāks.
Atnāks diena pelēcīga
Gribēs mani klusināt.

  Bet, es kursu uguntiņu
  Dziesmu likšu pavardā,
  Lai zied mana dvēselīte 
  Labu ļaužu pulciņā.