Dziesma par princesīti

Imants Kalniņš, Viktors Kalniņš, Austra Pumpure

Vakarā, kad saule aiziet
un kad jūs jau visi guļat,
iznāk zilās jūras malā
brīnum maza princesīte;
pieiet katram gulētājam,
mīļi ieskatās tam sejā
un ar klusu burvju vārdu
salaiž visus vienā dejā.

Sapņu naktī viss ir atkal
savās vecās vietās,
sapņu naktī viss iet
tā, kā visam vajag iet:
karaliene sit ar savām
istabenēm kārtis,
skrandainis un bagātais
pie vienām meitām iet.

Priecājieties, šī ir tikai
viena maza sapņu dzīve,
rīt mēs atkal nolādēsim
zemi, kurā piedzimām,
un dienas, mūsu liktens sistās,
neveiksmju un bēdu pilnās,
neaizmirstiet, šī ir tikai
viena maza sapņu dzīve.

Vakarā, kad saule aiziet
un kad jūs jau visi guļat,
iznāk zilās jūras malā
brīnum maza princesīte,
sen, tik sev vairs neredzēta,
mīļi pasmaida mums visiem.
Vai jūs zināt, kas tā tāda,
no kurienes atnākdama?