Dziesma Tev

"Bruģis"

Vai tad tev pašai tā nešķiet,
Ka daudz šobrīd prasi tu man.
Viss, ko es varu tev dāvāt,
Ir tikai šī dziesma, kas skan.
Vai tad tev pašai tā nešķiet,
Daudz, kas bijis, ir tikai mans.
Katrs to saņems, kas nolemts,
Jo jāpilda likteņa plāns.

P1: Tikai negribi visu! Viss jau nekad nebūs viss.
    Jo tas, kas piedzīvots bijis,
    Tas paliks vienmēr noticis.

P2: Tikai man neprasi, kādēļ rozes ik vasaru zied?
    Nejautā, kādēļ tik skumji, kad saule pamalē riet.

Vai tad tev pašai tā nešķiet,
Visu jau mainīt vēl var,
Slāpējot sāpes un skumjas,
Kuras tev dvēseli skar.
Vai tad tev pašai tā nešķiet,
Visu no jauna atkal var sākt, 
Promejot, aizcērtot durvis,
Tomēr vēl atpakaļ nākt.
P1:
P2: 2x