Dzērājpuisis

Tautas dz.

Dzērājpuisis bēdājās, bēdājās,
Kur būs ņemti līgaviņ`.
 
   Trādi, rīdi, rallallallallallallā,
   Kur būs ņemti līgaviņ`, trādi rallalā?

Balta puķe ezerā, ezerā,
Tā dzērāja līgaviņ`.

   Trādi, rīdi, ...

Balta puķe atbildēj`, atbildēj`,
Labāk ziedu ezerā.

   Trādi, rīdi, ...

Labāk ziedu ezerā, ezerā,
Ne dzērāja sētiņā.

   Trādi, rīdi, ...

Ezerā ir silts ūdens, silts ūdens,
Posta dzīve dzērājam.

   Trādi, rīdi, ...