Dzeguzīte(ieskaņota 1974.g.)

Gunārs Freidenfelds, Ojārs Vācietis, Nora Bumbiere

Dzeguzīte lūkoja dzīvē ērtu krātiņu,
Kūkoja,kūkoja,izkūkoja prātiņu,
Baidīja,baidīja,izbaidīja zvēriņus,
Citās ligzdās svaidīja - pati savus bērniņus!

(piedz.)Ak,jūs dzīves pinumi!
    Ak,tu dzīves ētika!
    Ak,jūs dziļie brīnumi!
    Ak,tu dia-lektika!

    muzikāls pavadījums

Var bez skolas tāfeles,
Pa šo dzīvi zeperēt,
Kāpēc tad ir jāperē,
Ja var arī neperēt?
Kāpēc tad ir jādīdās,
Ja var palikt rāmiņa?
Ja var būt par mātīti,
Kāpēc jābūt māmiņai?
Ej, cik gribi zubrīties,
It neko tu negūsi,
Kāpēc būt par žubīti,
Ja var būt par dzeguzi?

Ej, cik gribi zubrīties, it neko tu negūsi,
Kāpēc būt par žubīti, ja var būt par dzeguzi?