Div' dūjiņas gaisā skrēja

Latviešu tautasdziesma

Div'dūjiņas gaisā skrēja,
Abas skrēja dūdodam's.
Ai, ai, aijajaijā
Abas skrēja dūdodam's.

Div' bāliņi karā jāja,
Abi jāja domādam'.

Vai būs jāti vai nejāti,
Vai palikti sētiņā.

Sētiņā'i laba dzīve -
Jaunas meitas gultu tais'.

Kas taisija zaldātam'i,
Kas tam klāja paladziņ'?

Zaldāts ceļa gājējiņis,
Kur pakrita, tur aizmig`.

Priežu zari, egļu skujas -
Karavīra paladziņš.

Sūnu cinis, akmentiņis - 
Karavīra spilventiņš.

Kur palika mans bāliņis - 
Karodziņa nesējiņš?

Tur aizgāja, tur palika
Uz tām prūšu robežām.

Tur staigāja Dieva dēli
Dvēselītes lasīdam.

Atraduši dvēselīti,
Ietin baltā villainē.

Ienes klusā pavēnī,
Guldin' Dieva šūpulī.

Liek eņģeli šūpotāju,
Tas dziedāja aijādams:

Aijā, mīļa dvēselīte,
Karā kauta - nemirus'.