Dejo vēl

Gunārs Kalniņš, Mārtiņš Freimanis, Gunārs Kalniņš

Ar nozagtām zvaigznēm
Es piepildu mieru
Un nesu to tev
Aiz tūkstošiem durvju
Vēl tukstošiem jūdžu
Bail nepaspēt

Dejo vēl, dejo vēl
Tikai neapstāj
Dejot nepārstāj
Dejo vēl, dejo vēl
Tikai nemelo

Pār saplēstiem sapņiem
Tika aukstiem kā ledus
Tevi nepanākt
Vēl tālāk un tālāk
Es lūdzu, nav spēka
Man nepaspēt

Dejo vēl, dejo vēl
Tikai nemelo