DIEVS MĪLESTĪBA

Vācu tautasdziesma Tīringenā ap 1840. g., Augusts Dītrihs Riše (1819-1906) 1852, Draudze

1. Dievs mīlestība, liek pestīt mani,
  Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.
  Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība,
  Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

2. Viņš deva Jēzu par Pestītāju,
  Viņš deva Jēzu, caur ko es brīvs.
  Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība,
  Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

3. Mans Glābējs Jēzus pats nāvē dodas,
  Mans Glābējs Jēzus cieš manis dēļ.
  Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība,
  Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.

4. Šo mīlestību nu slavēt gribu,
  Kamēr vien mītu šai pasaulē.
  Tad saku vēlreiz to, Dievs mīlestība,
  Dievs mīlestība, Viņš mani mīl.