Cik blēdīgi tie vecāki

Rūdolfs Blaumanis, Rūdis un Kārlēns

Cik blēdīgi tie vecāki,
Kas bērnus audzina!
Cik blēdīgi tie vecāki,
Kas bērnus audzina!

Jau māte mazu šūpulī
Man` sauc par skroderi.
Jau māte mazu šūpulī
Man` sauc par skroderi.

Kad es jau biju uzaudzis,
Tad dod pie meistara.
Kad es jau biju uzaudzis,
Tad dod pie meistara.

Ar adatām un pletīzer
Tas zēns top ievainots.
Ar adatām un pletīzer
Tas zēns top ievainots.

Trīs dakteri, trīs slakteri
Ap manu gultu stāv...
Trīs dakteri, trīs slakteri
Ap manu gultu stāv...

Ardievu nu, sirdsmīļākā,
Ardievu, pasaulīt!
Ardievu nu, sirdsmīļākā,
Ardievu, pasaulīt!