Bet ticu

Raimonds Eizenšmits, Raimonds Eizenšmits, Raimonds Eizenšmits

Bet ticu


Kad sirdī sāpes pāriet sāk,
Drīz pārbaudījums jauns būs klāt –
No kura stūra piezagsies,
Vai līdīs, vai kā suns tas ries.
Vai spēsi tu tam pretī stāt
Vai nāksies galvu līdzi māt,
Kā aizšauts zemē gāzīsies
Un vējš tev pāri brāzīsies?

Tur kluss un vientuļš gulēsi,
Par bērnu dienām domāsi, 
Kad zāle bija zaļāka 
Un Tava balss tā skaļākā,
Kad itin visu zināji 
Un visas mīklas minēji.
Tas laiks, kur atgriezties un būt,
Kad darīji vien sirds ko jūt.


Bet ticu, vēlreiz celsies tu,
Lai droši kājās stāvētu,
Ko vētras nespēs vairs ne liekt,
Ne aizpūst prom, ne sejā smiet,
Jo spēkus sevī radi tu,
Lai savas šaubas pieveiktu
Un sirdī mieru atrastu.