Baltās pļavas

Raimonds Eizenšmits, Marika Svīķe, Raimonds Eizenšmits

Baltās pļavas

 Vēl jau blakus citām pļavām
 Tādas ir, kas baltas zied,
 Tāpēc neejiet tām garām,
 Arī citiem neliedziet.

 Vienu ziedu – ne jau vairāk –
 Sev pie krūtīm piespraudiet,
 Un tad ejiet prom vai tālāk,
 Un par sauli domājiet.
   
Piedz.   Lai tās pietiek visām dienām,
      Rudeni, kas solot nāk;
      Lai ir gaiši tad, kad vienam
      Nāksies tumsu kliedināt.

 Ja jau blakus citām pļavām
 Tādas ir, kas baltas zied,
 Neejiet nekad tām garām, 
 Arī citiem neliedziet.

Piedz.    Lai to pietiek visām dienām,
       Rudeni, kas solot nāk;
       Lai ir gaiši tad, kad vienam
       Nāksies tumsu kliedināt.


 Vēl jau blakus citām pļavām
 Tādas ir, kas baltas zied,
 Tāpēc neejiet tām garām,
 Arī citiem neliedziet.

 Vienu ziedu – ne jau vairāk –
 Sev pie krūtīm piespraudiet,
 Un tad ejiet prom vai tālāk,
 Un par sauli domājiet,
 Un par Sauli domājiet,
 Un par Sauli domājiet.