Balāde par 3 saucieniem

Otra puse

Kāds aptur manu soli, liek apgriezties un stāt
Stāv skrandainies pastieptu roku
Tam gadu nasta plecos un ceļš bija tik' tāls
Lūdz veldzi un riecienu pie tās

Un saņēmis doto, man acīs ieskatās
Redz skatiens tam caur gadiem un laiku
Pats vīrs jau ir projām, bet vārdi prātā stāv
Sauc naktīs, liek celties un iet

Tur tālu ceļa galā gaida slava un gods 
Šķietamā laimes zemē tava nelaime un posts
Tur lemts tev prieka kausu tukšot kamēr sauss
Līdz kāda balss pār kalniem tevi trīsreiz sauks

Pirmais sauciens kā asiņu balss
Ar zemi tēvs, bet skatiens tam tālē
Otro reizi tā līgava sauc
Pie taviem un vēl nedzimušiem dēliem
Trešo reizi tā tauta kas sauc
Sauciens liek celties un iet
Es ceļos sēkļu vējam līdz
Tas nes manas domas uz mājām

Pilni ceļi laimes bērniem, tauta sauc tos
Tur lielā ceļa galā tava slava un gods
Tur lemts tev prieka kausu tukšot kamēr sauss
Līdz kāda balss pār kalniem tevi trīsreiz sauks