Baiba

Labvēlīgais Tips, Labvēlīgais Tips, Labvēlīgais Tips

Baiba, tu buru laiva tuksnesī,
Baibai nobirst drēbes rudenī,
Baibu es redzu vannā ūdenī,
Pie Baibas es gribu reizi mēnesī.

Baiba, tu rudens dzērve pēdējā,
Baibai ir liela vanna atejā,
Pie Baibas es lecu jūtu uzplūdā,
Baibu es gribu reizi nedēļa.

Baiba, tu aramzeme atmatā,
Baibu es redzu ziepēs šampūnā,
Pie Baibas es lecu jūtu uzplūdā,
Bet Baibai gribas reizi pusstundā.

Tavu ziepju skavās
Esmu sapinies.
Slīkstot acīs tavās,
Teikšu tev paldies.

Sidraba krāns,
Tavs kailais sāns,
Jūra, kur peld Magelāns.
Lidoju es
Aeroplāns
Pa dzīvi kā optiskais māns.