Atmiņas

A.Ikšelis, A.Dage, Aigariņš

Kur tu aizsteidzies, vasara mana,
Ziedu skurbums kad pļavā vēl tvīkst.
Es te nāku, kaut zinu, par vēlu,
Tomēr vaicāju puķei, vai drīkst?

Vai es drīkstu tev tauriņu aiztraukt,
Aizdzīt biti, kas nepieder man,
Padzīt kāpēc un nedzirdēt kādēļ,
Kas kā izkapts pret galodu skan.

Steidzies, steidzies, man vasara saka,
Noplūc puķi, ko noplūkt vēl var,
Vai tu neredzi mākoņus baltus,
Viršu straumes ar atspulgiem skar?

Lai nu paliek, lai apstājas mirklis
Tajā pļavā, kur atmiņas iet.
Cauri lapkritim, puteņiem irdiem
Vien puķe caur sniegu vēl zied.