Atgriešanās

Z.Liepiņš, M.Zālīte, Igo (rokoperā "Lāčplēsis")

Atgriešanās, atgriešanās...

Celies, sastingusī auka!
Mosties, cerība no miega!
Putiet, padevības pelni!
Tīries, atmiņa, no sārņiem!

Celieties, svešumā stingušie ļaudis,
Un topiet par miesu siltu un dzīvu.
Pielīpi atpakaļ, atgrieztais riecien!

Celies, sastingusī auka!
Mosties, cerība no miega!
Putiet, padevības pelni!
Tīries, atmiņa, no sārņiem!
Raisies, apziņa, no varas!
Aunies, doma, baltas kājas!
Atver, mīla, savas acis!
Celieties, svešumā stingušie ļaudis!

Atgriešanās, atgriešanās,
Atgriešanās, atgriešanās...