Atgriešanās

Adrians Kukuvass

Ai kājas tik vieglas,bet tomēr nenes..
It kā es izkāpis būtu uz mēness.
Ai elpa tik dziļa, un strauja kā irbe,
Un visādas krāsas gar acīm sāk ņirbēt...

pidz:
Tur māte no akas ūdeni nes,
Pa kurlaiku māt, ābeles, 
Tās bija tik kailas, kad es te skrēju, 
Pa ku laiku tās uzziedēja?

Balts ziediņš, kā zvaigzne
Pie kājām man krīt.
Ir pasaule tiko radīta,
Es eju to apskatīt,
Es aju to apskatīt.

piedz:2x