Atbildi zina tikai vējš

Zeļļi

Un cik paiet ilgi, līdz meitēns ir liels
Un sapņo reiz uzsmaidīt man?
Jā, un cik paiet ilgi, līdz jauneklis stalts
To vakaros pavadīt sauc?

Jā, un cik paiet ilgi, līdz viens mirtes zars
Ir sakaltis, nedzīvs un ciets?
Bet atbildi, draugs, ir grūti atrast tam,
Jo atbildi zina tikai vējš.

Un cik paiet ilgi, līdz zēns izaug liels
Un iemācās vientuļi klīst?
Jā, un cik paiet ilgi, līdz – karavīrs stalts
Un iemācās naidnieku nīst?

Jā, un cik paiet ilgi, līdz aizaug tā kaps
Un, velēnām apklāts, tas dus?
Bet atbildi, draugs, ir grūti atrast tam,
Jo atbildi zina tikai vējš.

Un cik paiet ilgi, līdz avots kļūst tīrs
Un ūdeņus ielejai nes?
Jā, un cik paiet ilgi, līdz vergs iznāk brīvs,
Kam vaigs kā pati zeme ir melns?

Jā, un cik vajag varoņu jaunu, kas krīt,
Lai tauta var pastāvēt brīva?
Bet atbildi, draugs, ir grūti atrast tam,
Jo atbildi zina tikai vējš.
Bet atbildi, draugs, ir grūti atrast tam,
Jo atbildi zina tikai vējš.