Ar dziesmu

Aigars Grāvers, Olga Rajecka

Debesīs, nu dien, ir vietas daudz.
Es klausos vēji padebešus jauc
Un es gaidu, varbūt, rīt man 
Man laimēsies šai vietā 
Pie debesīm laimi ieraudzīt.

Mežmalā nudien ir puķu daudz. 
Pat nezinu, kā visas vārdā sauc,
Bet es ceru varbūt rīt 
Man puķes pateiks priekšā,
Kur mežmalā laimi ieraudzīt.

Laime putnam, kas pret vēju lido brīvs.
Laime asnam, kas pēc salnas uzzied dzīvs.
Laime mātei savus bērnus sagaidīt.
Man laime ir, varbūt, ar dziesmu sasildīt.

Pasaulē, nu dien, ir ļaužu daudz.
Es gaidu vienu, kuru nesajaukt 
Ne ar puķi mežmalā, ne ar vēju padebešos,
Es ceru būt viņa tuvumā.