Ar cerību un sirdi drošu

Niks Matvejevs, Niks Matvejevs&Puškins, Niks Matvejevs

Un lēni tālos laukos viens 
Tavs kumeļš pusnakts rasā brien
Sirds izmisumā grimst bezgala
Nu beidzot diena tā ir klāt
Ko sen jau viedu laika tāles


Liek liktenis mums kopā stāt
Drosme izmisums dzen bojā
Bet ātri paies ļaunais laiks
Un atkal atplauks laimes vaigs
Ar cerību un sirdi drošu

? ???????? ? ???? ?????
??????? ??????, ?????? ????
?? ??????? ???????? ???,
????? ????????????? ????.
?? ?????? ??????? ???????;

???? ??????? ??? ?????? ????;
?? ??? ????????? ??????? ???:
?? ????? ??? ???? ??????.
? ????????, ????? ???????
??? ?? ???, ?? ??????;