Alfa tēviņš

Uldis Kazinovskis, Uldis Kazinovskis, Uldis Kazinovskis

    Ne jau visur vainīgs kaimiņš
     Pat ja tevim gadās bērniņš
      Ja tu esi alfa tēviņš
     Visos laikos būsi ķēniņš
      Neesmu nekāds es pāķis
     Tāpēc izmests mīlas āķis
     Meitēns visā ziņā prātīgs
     Domā vai nav džekiņš plātīgs

 Piedz.  Neveidosim dzīvi rūgtu
      Savu sirdi tevim sūtu
      Ja man izdevība būtu
      Es par tavu mīļo kļūtu

      Saņēmu no tevis zvanu
      Balsī niknumu es manu
      Domas manas ātri čessī
      Kura brūte mīļo bessī
      Kurā vietā kāju spēru
      Kādā krogā vakar dzēru
     Kuru fidu klāt sev spiedu
      Un tai runu teicu viedu

  Piedziedājums

      Ja tu nekārtības gani
      Kāpēc noniecināt mani
      Ja tu dzīvē sevi māni
     Būs tev gultā auksti sāni
    Kaut es domās esmu mainīgs
     Nejūtos nekur es vainīgs
     Jālaiž prom ar pirmo bāni
      Manai mīļai tarakāni

  Piedziedājums

 Dziesmu aranžējis un skaņas apstrādi
 veicis EINĀRS LIPSKIS, Rēzekne 2020.g.