Aizsniegt debesis

Edvīns Bauers, Edvīns Bauers, Edvīns Bauers

Vai aizsniegt var ar roku debesis
Un vienā mirklī tūkstots jūdžu veikt
Stāvēt pāri vētrām, no vientulības dzist...
Es zinu – dzīvē iespējams ir viss.

Es esmu bijis nelaimīgs un pēc tam laimē smējies
Es esmu bijis klints un bijis visi četri vēji
Kaut neaizsniedzis debesis, es esmu tajās bijis
Pār tūkstots jūdzēm tavi sajutis.

Laimi vai sirds zemestrīci atnes rīts
Es zinu, lai ko atkal lēmis būs man liktenis
Ar dziesmu un ar mīlestību vieglāk nekā šķiet
Var aizsniegt – debesis.

Vai iespējams ir visiem vējiem līdzi neliekties
Un šodien nebaidīties savā sirdsapziņā klausīties?
Esi drošs un tici, un iespējams kļūst viss
Arī aizsniegt debesis.