Ai, meitiņas, ai, māsiņas

Tautas dziesma, Tautas dziesma

Ai, meitiņas, ai, māsiņas 
Jūs visas esat muļķītes.
Opā aijā, opā aijā
Visas esat muļķītes.

Kam dēļ jums vajag precēties,
Par vergu vīram padoties?

Jo tiklīdz kāzas nodzertas, 
Ir visas stīgas izvilktas.

Tad skāba putra vārīta
Un jēla maize izcepta.

Pirmās bikses vīram šūs'
Nebalota audekliņ.

Lai staigāja palekdams,
Lai guļ sānus berzēdams.

Tev, meitiņa, čaklai būt,
Tu dzērāja līgaviņ'.

Tev būs vīram kājas aut
gan baroti kumeliņ'.

Ne es vellam kājas aušu,
ne barošu kumeliņ'.