Ai, jūriņa, zaļacīte

Tautasdziesma, Tautasdziesma, -

Ai, jūriņa, zaļacīte,
Atdod manu bālēliņ’.
Izraudātas šīs actiņas,
Zaļu krastu bradājot.

Izraudātas man actiņas,
Piemirkuši vainadziņ’.
Es var ieti tautiņāsi,
Kur bāliņis - panāksnieks?

Ai, jūriņa, zaļacīte, 
Teic par manu bālēliņ’,
Vai karā-i pakritušu,
Ūdenī-i nogrimuš’?

Saule meta zelta laipu,
Mēness meta sudrabiņ’.
Skaļi brēca dvēselīte,
Zīda spārnu plīvodam’.

Zīda spārnu plīvodama
Garām manu matu rot’.
Nav man veļu valodiņas,
Ko ar viņu parunāt.